Gmina Gościeradów

Przetargi do roku 31.12.2018 r. zobacz archiwum »

Przetarg nieograniczony na „Dostawę i montaż instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę na terenie Gminy Gościeradów”

 

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych i kotłów na biomasę  w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gościeradów”, która jest realizowana w ramach projektu „Montaż kolektorów słonecznych w Gminie Gościeradów poprzez zastosowanie przyjaznej środowisku energii słonecznej”
  2. Zamawiający zgodnie z art. 36aa ust. 1 ustawy dopuszcza składanie ofert częściowych z podziałem na 2 części, jak poniżej:

 

1) Część 1 zamówienia„Dostawa i montaż kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gościeradów”, obejmująca:

1)      dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 503 kompletów instalacji kolektorów słonecznych do przygotowywania c. w. u. wraz z konstrukcją dostosowaną do miejsca montażu, w tym:

a)   176 kpl. zestawów 2-panelowych o mocy min. 2,6 kW i zasobniku 200   dm3, gdzie panele montowane będą na:

-       dachach budynków mieszkalnych - 114 kpl,

-       ścianach budynków mieszkalnych - 48 kpl,

-       na gruncie – 12 kpl,

-       na balkonie lub tarasie – 2 kpl.

b)     246 kpl. zestawów 3-panelowych o mocy min. 3,9 kW i zasobniku 300 dm3, gdzie panele montowane będą na:

-       dachach budynków mieszkalnych - 176 kpl.,

-       ścianach budynków mieszkalnych  - 56 kpl., 

-       na gruncie - 12 kpl.,

-       na balkonie lub tarasie – 2 kpl.

c)     78 kpl. zestawów 4-panelowych o mocy min. 5,2 kW i zasobniku 400 dm3, gdzie panele montowane będą na:

-       dachach budynków mieszkalnych -61 kpl.

-       ścianach budynków mieszkalnych  - 13 kpl

-       na gruncie – 3 kpl.,

-       na balkonie lub tarasie – 1 kpl.

d)     3 kpl. zestawów 5-panelowych o mocy min. 6,5 kW i zasobniku 500 dm3, gdzie panele montowane będą na dachach budynków mieszkalnych  - 3 kpl.

2)       demontaż istniejącego podgrzewacza c.w.u. i odłączenie go od instalacji,

3)       montaż nowego podgrzewacza c.w.u. wraz z zaworem mieszającym i wbudowanie go w obieg istniejącej instalacji c.w.u.,

4)       montaż i izolacja rurociągów między kolektorami, grupą pompową,
a podgrzewaczem c.w.u.,

5)       montaż grupy pompowej,

6)       montaż czujników temperatury w kolektorach słonecznych i w zbiorniku,

7)       przepłukanie płynem solarnym i przeprowadzenie prób szczelności instalacji solarnej,

8)       napełnienie, odpowietrzenie i odpowiednie wyregulowanie przepływu cieczy oraz ustalenie prawidłowego ciśnienia wg instrukcji producenta kolektorów słonecznych,

9)       wykończenie co najmniej zgodnie ze stanem pierwotnym okolic przejścia instalacji (tynk, ocieplenie, przejścia przez ściany, stropy, dach) oraz skuteczne zabezpieczenie przed wpływem warunków atmosferycznych miejsc na zewnątrz obiektu, gdzie prowadzone były prace,

10)   regulacja instalacji i rozruch technologiczny,

11)   zaprogramowanie i uruchomienie układu automatyki

12)   podłączenie modemu komunikacyjnego WLAN do regulatora w celu odczytania parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla:

a)     9 instalacji kolektorów słonecznych o mocy 2,6kW,

b)     13 instalacji kolektorów słonecznych o mocy 3,9kW,

c)     5 instalacji kolektorów słonecznych o mocy 5,2kW,

d)     1 instalacji kolektorów słonecznych o mocy 6,5kW,

Sterownik zapisywać ma dzienną, miesięczną oraz roczną energię zgromadzoną przez kolektory słoneczne na karcie mikroSD lub SD, oraz umożliwiać  przeniesienie zapisanych informacji na mobilne urządzenie zewnętrzne. Sterownik lub dodatkowy moduł do komunikacji z siecią ma posiadać wbudowane WiFi oparte na komunikacji radiowej do bezprzewodowego połączenia z lokalną istniejącą siecią (WLAN) i współpracy z systemem monitoringu.

13)   przeszkolenie Użytkownika instalacji w obsłudze zamontowanych urządzeń,

14)   przekazanie dokumentacji techniczno-rozruchowej, ogólnego schematu instalacji i karty gwarancyjnej Zmawiającemu, a instrukcji obsługi Użytkownikowi instalacji,

15)   inne elementy ujęte w załączniku nr 1a do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2a do SIWZ.

 

2) część 2 zamówieniaDostawa i montaż kotłów na biomasę w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Gościeradów”, obejmująca:

 

1)       dostawę i montaż w oparciu o posiadaną dokumentację techniczną 45 szt. kotłów na biomasę, w budynkach mieszkalnych  w tym:

a)   10 szt. o mocy grzewczej 16kW,

b)   2 szt. o mocy grzewczej 20kW,

c)   28 szt. o mocy grzewczej 24kW,

d)   1 szt. o mocy grzewczej 28kW,

e)   4 szt. o mocy grzewczej 35kW,

2)       demontaż dotychczasowego źródła ciepła (pieca c.o.) 

3)       montaż armatury, urządzeń i pozostałych elementów,

4)       instalacja układu sterującego,

5)       wbudowanie modułu Ethernet umożliwiającego sterowanie funkcjami podglądu parametrów uzysku energetycznego za pomocą Internetu dla:

a)     1 instalacji kotła na biomasę o mocy 16kW,

b)     1 instalacji kotła na biomasę o mocy 20kW,

c)     2 instalacji kotła na biomasę o mocy 24kW,

d)     1 instalacji kotła na biomasę o mocy 28kW,

e)     1 instalacji kotła na biomasę o mocy 35kW.

6)   wykonanie płukania oraz prób ciśnieniowych instalacji,

7)   napełnienie instalacji,

8)   uruchomienie instalacji/rozruch technologiczny instalacji pelletem zabezpieczonym przez Wykonawcę,

9)   regulacja instalacji,

10)   przeszkolenie Użytkownika instalacji w obsłudze zastosowanych urządzeń

11)    przekazanie dokumentacji techniczno-rozruchowej, ogólnego schematu instalacji i karty gwarancyjnej Zamawiającemu, a instrukcji obsługi Użytkownikowi instalacji. Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo przeszkolić pracownika Zamawiającego w obsłudze wszystkich zamontowanych instalacji i urządzeń,

12)   inne elementy ujęte w załączniku nr 1b do SIWZ i wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 2b do SIWZ.

Data wytworzenia dokumentu: 08.09.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Ewa Maziarczyk
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 08 września 2017 18:04
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 4150
20 grudnia 2017 16:00 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 grudnia 2017 13:21 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [zawiadomienie_bip.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
17 października 2017 14:40 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [informacja_z_otwarcia_solary.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
Realizacja: IDcom.pl