Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XIX/105/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

UCHWAŁA Nr XIX/105/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 sierpnia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 211, art. 212 , art. 258

Uchwała Nr XIX/104/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gościeradów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Uchwała Nr XIX/104/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gościeradów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

UCHWAŁA Nr XIX/103/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2019 rok

UCHWAŁA Nr XIX/103/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art....

Uchwała Nr XIX/102/2020 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gościeradów wotum zaufania

Uchwała Nr XIX/102/2020 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gościeradów wotum zaufania Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4a oraz art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Rada Gminy

UCHWAŁA NR XVIII/100/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gościeradów

UCHWAŁA NR XVIII/100/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia III zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gościeradów Na

Zarządzenie nr 100/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego dla Osiedla Zachód i Osiedla POM na rok 2021

Zarządzenie nr 100/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego dla Osiedla Zachód i Osiedla POM na rok 2021 Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. p