Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 96/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 96/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopie

ZARZĄDZENIE Nr 93/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w Prezydenta RP zarządzonych nadzień 28 czerwca 2020 r. (I i II tura głosowania)

ZARZĄDZENIE NR 93/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca2020 r. (I i II tura

ZARZĄDZENIE Nr 89/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego

ZARZĄDZENIE Nr 89/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 16 ust. 4 i art. 18 ust. 1 pkt...