Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 89/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego

ZARZĄDZENIE Nr 89/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713) i art. 16 ust. 4 i art. 18 ust. 1 pkt...

UCHWAŁA Nr XVII/99/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej.

UCHWAŁA NR XVII/99/2020 RADY GMINY Gościeradów z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energii elektrycznej. Na podstawie art. 10 ust 1 oraz&nb