Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 42/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 42/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej w 2019 r. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2019 r. poz.

Zarządzenie Nr 41/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotryczących budżetu obywatelskiego dla Osiedla Zachód i Osiedla POM na rok 2020

Zarządzenie nr 41/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego dla Osiedla Zachód i Osiedla POM na rok 2020 Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. po