Wybierz rok

UCHWAŁA Nr VIII/62/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu.

UCHWAŁA Nr VIII/62/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kraśnickiemu Na podstawie art. 10 ust. 2, art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r

Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników

Uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

UCHWAŁA Nr VIII/59/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr VIII/59/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 211, art. 212 , art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2, ar

Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gościeradów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gościeradów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.

UCHWAŁA Nr VIII/57/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2018 rok

UCHWAŁA Nr VIII/57/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gościeradów za 2018 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 506) oraz art. 270...

Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gościeradów wotum zaufania

Uchwała Nr VIII/56/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Gościeradów wotum zaufania Na podstawie art. 28aa ust. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jed