Wybierz rok

UCHWAŁA Nr XV /93/20 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Gościeradowie

UCHWAŁA Nr XV /93/20 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie regulaminu targowiska „Mój Rynek” w Gościeradowie Na podstawie

UCHWAŁA NR XV/92/2020 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gościeradów na rok 2020”

UCHWAŁA NR XV/92/2020 Rady Gminy Gościeradów z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania &

UCHWAŁA Nr XV/91/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych

UCHWAŁA Nr XV/91/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych Na podstawie art. 18 u

UCHWAŁA Nr XV/90/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

UCHWAŁA Nr XV/90/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.

UCHWAŁA Nr XV/89/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

UCHWAŁA Nr XV/89/2020 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art.

Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na targowisku „Mój Rynek" w Gościeradowie

Zarządzenie Nr 82/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego na targowisku „Mój Rynek" w Gościeradowie Na podstawie art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) zarządzam,...

ZARZĄDZENIE Nr 81/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE Nr 81/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.

ZARZĄDZENIE NR 80 /2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 24 lutego 2020 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2020.

ZARZĄDZENIE NR 80 /2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 24 lutego 2020 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2020. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżn. zm.) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009...

ZARZĄDZENIE NR 79/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

ZARZĄDZENIE NR 79/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie trybu przekazywania wewnętrznych informacji niezbędnych do weryfikacji i ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 mar

ZARZĄDZENIE NR 78/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

ZARZĄDZENIE NR 78/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków przez właścicieli nieruchomości w zakresie przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.