(2017)

Wybierz rok

ZARZĄDZENIE NR 220/2017 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego

ZARZĄDZENIE NR 220/2017 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 30 listopada 2017 roku. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego Na podstawie § 30 ust. 1, 4 i 5 oraz

Zarządzenie Nr 218/2017 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gościeradów na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 218/2017 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gościeradów na 201

ZARZĄDZENIE Nr 214/2017 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent - stanowisko ds. księgowości budżetowej

ZARZĄDZENIE Nr 214/2017 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 24 października 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent - stanowisko ds. księgowości budżetowej &

ZARZĄDZENIE Nr 212/2017 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 23 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Gościeradów

ZARZĄDZENIE Nr 212/2017 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 23 października 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Gościeradów Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z

ZARZĄDZENIE NR 210/2017 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 18 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: referent - stanowisko ds. księgowości budżetowej

ZARZĄDZENIE NR 210/2017 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 18 października 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: referent - stanowisko ds. księgowości budżetowej Na podstawie art. 33 ust

Uchwała Nr XXX/202/17 Rady Gminy Gościeradów z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gościeradów

Uchwała Nr XXX/202/17 Rady Gminy Gościeradów z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie wydzierżawienia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gościeradów Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r.,