Wybierz rok

ZARZĄDZENIE Nr 72/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze: referent - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i referent - stanowisko ds. promocji i rozwoju gminy

ZARZĄDZENIE Nr 72/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska urzędnicze: referent - stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i referent - stanowisko ds. promocji i rozwoju gminy Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 19

ZARZĄDZENIE Nr 71A/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia wartości nieruchomości gruntowych nabytych z mocy prawa na własność Gminy Gościeradów

ZARZĄDZENIE Nr 71A/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie: określenia wartości nieruchomości gruntowych nabytych z mocy prawa na własność Gminy Gościeradów Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 506 z późn....

Zarządzenie Nr 70A/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019r.

ZARZĄDZENIE NR 70 A/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 grudnia 2019 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2019. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z póżn. zm.) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009...

UCHWAŁA NR XII/82/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gościeradów na rok szkolny 2019/2020

Uchwała Nr XII/82/2019 Rady GminY GOŚCIERADÓW z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Gościeradów na rok szkolny 2019/2020 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 199

Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego

Uchwała Nr XII/81/2019 Rady Gminy Gościeradów z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu lokalu użytkowego Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz.50

UCHWAŁA Nr XII/80/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok.

UCHWAŁA Nr XII/80/2019 RADY GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 211

ZARZĄDZENIE NR 70/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: referent - stanowisko do spraw promocji i rozwoju gminy

ZARZĄDZENIE NR 70/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: referent - stanowisko do spraw promocji i rozwoju gminy Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o&nb

ZARZĄDZENIE NR 69/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: referent - stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami

ZARZĄDZENIE NR 69/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: referent - stanowisko do spraw gospodarki nieruchomościami Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

UCHWAŁA Nr XI/78/2019 RADA GMI NY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody

UCHWAŁA Nr XI/78/2019 RADA GMI NY GOŚCIERADÓW z dnia 21 listopada 2019 roku w sprawie zniesienia form ochrony przyrody z drzew uznanych za pomniki przyrody Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 2 pkt 15