Zwrot kosztów dowozu dzieci

Kod RWA

4464

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • WNIOSEK O ZWROT KOSZTÓW PRZEJAZDU/DOWOZU UCZNIA DO PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO LUB SZKOŁY
  • Kserokopia dowodu rejestracyjnego samochodu
  • Kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC i NW
  • Kserokopia uprawnienia do kierowania pojazdem
  • Pisemne uzasadnienie

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy Goscieradów pok. nr 19.

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 31 sierpnia każdego roku, w uzasadnionych przypadkach wniosek można złożyć po upływie tego terminu.

Rozpatrzenie sprawy – w ciągu 1 miesiąca.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn.zm.).

Tryb odwoławczy

Brak trybu odwoławczego.

Inne informacje

Informacja tel. (15) 838 11 05 wew. 408 – mgr Magdalena Majcher.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. edukacji i spraw społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 11:12
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 809
11 maja 2016 11:14 (Stanisław Kurz) - Aktualizacja danych załącznika.
11 maja 2016 11:14 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 11:12 (Stanisław Kurz) - Utworzenie sprawy.