Stypendia szkolne-przedłużenie na okres od stycznia do czerwca

Kod RWA

4462

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  • Oświadczenie – zgoda na zmianę decyzji
  • Zaświadczenia/oświadczenia o dochodach netto za ostatni miesiąc poprzedzający złożenie oświadczenia
  • Oświadczenie o osiąganiu lub nieosiąganiu dochodów z pracy dorywczej – netto

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat Urzędu Gminy Goscieradów pok. nr 19.

Opłaty

Brak.

Termin i sposób załatwienia

15 stycznia – 15 marca 2016r. (można składać także po terminie)

Rozpatrzenie sprawy – w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej w ciągu 2 miesięcy.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dn. 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., poz. 2156 z późn.zm.)
  • Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjlanym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Gościeradów stanowiącego załącznik do uchwały Rady Gminy Gościeradów nr XXXVII/226/06 z dn. 29 czerwca 2006r. (Dz. Urz. Woj. Lub. nr 168, poz. 2678).

Tryb odwoławczy

Za pośrednictwem Urzędu Gminy Gościeradów do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Inne informacje

Informacja tel. (15) 838 11 05 wew. 408 – mgr Magdalena Majcher.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. edukacji i spraw społecznych
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 709
11 maja 2016 11:43 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 11:42 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 11:41 (Stanisław Kurz) - Utworzenie sprawy.