Wydawanie decyzji zatwierdzającej podział działki

Kod RWA

6831

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział działki.
  2. Operat techniczny do wydania decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat urzędu gminy.

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Podstawa prawna

  • ustawa z dn.21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2015 poz.782)
  • ustawa z dn.14 czerwca 1960 r . Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016,poz.23)

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 12:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 843
11 maja 2016 12:09 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 12:09 (Stanisław Kurz) - Utworzenie sprawy.