Aktualności (2016)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.

Znak: OŚGO. 6220.1.9.2015 Gościeradów, dnia: 08.12.2016 r. OBWIESZCZENIE &

Zarządzenie Nr 158/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gościeradów na 2017 rok.

Zarządzenie Nr 158/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gościeradów na 2017 rok. Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sam

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017

Zarządzenie Nr 151/2016 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 21 października 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Gościeradów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017. Na podstawie art. 5 a ustawy z dnia 2...

Zapytanie ofertowe na aktualizację urządzenia UTM

Zapytanie ofertowe na aktualizację urządzenia UTM Urząd Gminy Gościeradów prosi o przedstawienie oferty cenowej na zakup urządzania klasy UTM wraz z serwisami o parametrach nie niższych niż (rozwiązania równoważne) Stormshield SN510 (specyfikacja w załączeniu) z podaniem wariantów cenowych (ceny brutto w PLN) w zależności...

Zapytanie ofertowe na aktualizację oprogramowania antywirusowego

Urząd Miejski w Urzędowie wraz z gminami: Gościeradów, Kraśnik, Szastarka, Trzydnik Duży, Wilkołaz i Zakrzówek prosi o przedstawienie oferty cenowej na aktualizację oprogramowania antywirusowego Eset EndPoint NOD32 SUITE na okres 3 lat w ilości 274 licencji w tym 72 nowych. Jest to licencja zbiorcza dla Gminy Urzędów i 6...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

OŚGO. 6220.1.1.2016 Gościeradów, dnia: 21.07.2016 r. O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jeg