Aktualności (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Gościeradów, dnia: 28.11.2017 r. Znak: OŚGO.6220.4.10.2017 OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach &

Zarządzenie Nr 218/2017 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gościeradów na 2018 rok.

Zarządzenie Nr 218/2017 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gościeradów na 2018 rok. Na podstawie art. 30 ust

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Gościeradów, dnia 22 listopada 2017 r. Znak: RRP.6721.1.2017 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu proj

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Gościeradów, dnia 22 listopada 2017 r. Znak: RRP.6720.1.2017 OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...