Aktualności (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego

Gościeradów, dnia: 09.10.2017 r. Znak: OŚGO. 6220.4.1.2017 O b w i e s z c z e n i e

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2017-09-19 Znak: RPP.6733.3.2017 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust.

OBWIESZCZENIE o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Gościeradów, dnia: 18.09.2017 r. Znak: OŚGO.6220.3.8.2017 OBWIESZCZENIE o wydaniu postanow

O b w i e s z c z e n i e o wszczęciu postępowania administracyjnego

Gościeradów, dnia: 14.09.2017 r. Znak: OŚGO. 6220.4.1.2017 O b w i e s z c