Aktualności (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gościeradów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego za 2016 r.

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Gościeradów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego za 2016 r. Program Współpracy Gminy Gościeradów z Organizacjami Pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na...

Wykaz nieruchomości stanowiacych własność Gminy Gościeradów przeznaczonych do sprzedaży

Gościeradów, dnia 05.04.2017 r. Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Gościeradów przeznaczonych do sprzedaży. Lp. Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Powierzchnia nieruchomości

Informacja dotyczaca w sprawie nowych cen za 1m3 dostarczonej wody oraz odprowadzonych ścieków

Gościeradów, dn. 08.03.2017 r. I N F O R M A C J A Informuję, że w związku z Uchwałą Nr XXIV/154/17 Rady Gminy Gościeradów z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę&nbs

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2017 roku Działając na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) ogłaszam, że w otwartym...