Aktualności (2017)

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań gminy o charakterze pożytku publicznego

Gościeradów, dnia 18 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Gościeradów działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817) OGŁASZA otwarty konkurs ofert na wsparcie realiz