Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

                                                                   Gościeradów, 2017-11-23

 Znak: RPP.6733.7.2017

 
 

O B W I E S Z C Z E N I E

 

Wójta Gminy Gościeradów

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie:

-         art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

-         art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 

z a w i a d a m i a    s i ę


że w związku z toczącym się postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka  linii kablowej SN, stacji transformatorowej 15/04kV, przyłącza kablowego nN, zestawu złączowo – pomiarowego do zasilania Gospodarstwa Rybackiego „Zawólcze”, na działkach nr ewid. 676/2, 677/2, 1285, 873, 1286, 1150/1, 1149/3, 1149/2, 1358/2 położonych w obrębie geodezyjnym  Wólka Szczecka, Gm. Gościeradów, zasilanego z istniejącej linii energetycznej średniego napięcia 15 kV Annopol – Wymysłów (słup nr 37), zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), strony przed wydaniem decyzji mogą w terminie czternastu dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Gościeradów w godzinach pracy urzędu zapoznać się z materiałami w tej sprawie oraz wypowiedzieć się, co do zebranych dowodów i materiałów.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 23.11.2017
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Janusz Wójcicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2017 12:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 862
23 listopada 2017 12:00 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [scan_obieszczenie_o_zapoznaniu_sie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2017 12:00 (Stanisław Kurz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)