Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2017-12-19

Znak : RPP. 6733.9.2017                                                                 

                                  

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Gościeradów

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie:

-         art. 49, art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku  Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

-         art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

z a w i a d a m i a   s i ę

że w dniu 18.12.2017 roku zostało wszczęte na wniosek

 

Pana Tadeusza Żądło

zam.  ul. Okopowa 10/3,  20-022 Lublin

pełnomocnika działającego w imieniu i na rzecz

Spółki P4 sp. z o. o

ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa

 

p o s t ę p o w a n i e       a d m i n i s t r a c y j n e

 

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 PLAY KSK 4455 A wraz z urządzeniami zasilającymi, sterującymi i nadawczo - odbiorczymi zlokalizowanymi u podstawy wieży oraz antenami sektorowymi i antenami radiolinii zamocowanymi na wieży kratowej, na działce nr ewid. 200 położonej w obrębie geodezyjnym Suchodoły, Gm. Gościeradów.

 

            W związku z powyższym w terminie czternastu  dni od daty ukazania się niniejszego obwieszczenia w pokoju Nr 5 Urzędu Gminy Gościeradów można zapoznać się materiałami  w tej sprawie.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 19.12.2017 r.
Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. rolnictwa i planowania przestrzennego
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Janusz Wójcicki
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 19 grudnia 2017 09:56
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 921
19 grudnia 2017 09:57 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika [scan_obwieszczenie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
19 grudnia 2017 09:56 (Stanisław Kurz) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)