Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gościeradów

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gościeradów za rok 2016

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gościeradów za rok 2016 1. Informacje ogólne Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (tekst jednolity: Dz. U z 2016 r. poz. 250 ze zm.) gminy zostały zobowiązane do sporządzenia corocznej analizy stanu odpadami gospodarki...