Zamówienia publiczne poniżej 30 000 euro

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Gościeradów, dnia 18.02.2020 r. Znak: GN.6830.2.2020 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Gościeradów zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie rozgraniczeń nieruchomości wszczętych w 2020 roku.

Zapytanie ofertowe na "Dostawę oleju napędowego na potrzeby Urzędu Gminy Gościeradów"

Gościeradów, dnia 16.12.2019 r. Znak sprawy: ZPO 271.II.12.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 st

Zapytanie ofertowe na "Ubezpieczenie majatku i innych interesów Gminy Gościeradów"

Znak sprawy: ZPO 271.II.11.2019 ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W FORMIE KONKURSU OFERT w postępowaniu prowadzonym dla zamówienia o wartości poniżej 30 000 euro Zamawiający

Zapytanie ofertowe na "Dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Gościeradów w roku szkolnym 2019/2020"

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) ZAMAWIAJĄCY:

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług Inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja Gminy Gościeradów”

Gościeradów, dnia 03.06.2019 r. Znak sprawy: ZPO 271.II.8.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamów

Zapytanie ofertowe na „Modernizację oczyszczalni w Wólce Gościeradowskiej”

Gościeradów, dn. 12.03.2019 r. ZPO.271.II.7.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nie p

Zapytanie ofertowe na „Utwardzenie trzech działek na terenie gminy Gościeradów”

ZPO.271.II.6.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w

Zaproszenie do składania ofert na nadostawę (zakup, transport i rozładunek) kruszywa łamanego frakcji 0/31,5 mm na utwardzenie dróg na terenie Gminy Gościeradów

Gościeradów, dnia 05.03.2019 r. Znak sprawy: ZPO 271.II.5.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.

Zaproszenie do składania ofert na dostawę oleju napędowego na potrzeby Urzędu Gminy Gościeradów

Znak sprawy: ZPO 271.II.4.2019 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks