Wybory do Sejmu i Senatu RP 2019

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Informacja o pierwszym posiedzeniu obwodowych komisji wyborczych

INFORMACJA Pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych z terenu Gminy Gościeradów, powołanych Postanowieniem Nr 76/2019 Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 23 września 2019 r. do przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r., odbędzie się w dniu 4 października 2019...

Informacja Wójta Gminy Gościeradów o miejscu i terminie udostępnienia spisu wyborców w wyborach do Sejmu i Senatu RP

Gościeradów, dn. 23.09.2019 r. Informacja Wójta Gminy Gościeradów o sporządzeniu spisu wyborców

Informacja Komisarza Wyborczego z dn. 16.06.2019 r w sprawie możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do komisji wyborczych oraz terminie losowania do składów komisji.

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Lublinie II z dnia 16 września 2019 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504), w celu powołania w gminie Gościeradów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej...

Informacja na temat przyjmowania zgłoszeń na członków obwodowych komisji wyborczych.

Gościeradów, dn. 03.09.2019 r. INFORMACJA O TERMINIE I MIEJSCU PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW DO OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych, które zostaną powołane do przep