Petycje

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Petycja z dnia 14.10.2019 r w sprawie akceptowania w relacjach z Interesantami/Podatnikami - płatności bezgotówkowych za pomocą terminali do obrotu bezgotówkowego z wykorzystaniem kart płatniczych i innych instrumentów płatniczych

- Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 tj. z dnia 2018.05.24)* - Zarząd Powiatu - w rozumieniu art. 26 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U.2018.995 tj. z 2018.05.24)*

Petycja dnia 8.07.2019r w sprawie opublikowania wBIP wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24)

Petycja z dnia 11.06.2019 r. dotycząca opublikowania na stronie BIP - u wniosków o udzielenie informacji Publicznej

Do Wójta Gminy Goœcieradów Podmiot wnoszący petycję: radca prawny Konrad Cezary Łakomy CASUS NOSTER Kancelaria Radcy Prawnego Konrad Cezary Łakomy ul. Onyksowa 11/1, 20-582 Lublin tel. 732991744 e-mail: konradlakomy@kancelarie.net www.kancelarie.net/konradlakomy

Petycja z dnia 28.05.2019 r. dotycząca posiadania parku maszynowego przenaczonego do oczyszczania Gminy posiadania Certyfikatu unijnego odnośnie pylenia

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 tj. z dnia 2018.05.24)

Petycja z dnia 6.03.2019 r. dotycząca przystąpienia Gminy do konkursu w ramach programu "podwórko talentów Nivea"

Kierownik Jednostki Samorządu Terytorialnego (dalej JST) - w rozumieniu art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994 t.j. z dnia 2018.05.24)