Zarządzenia Wójta

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Zarządzenie nr 105/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 21 września 2020r. w sprawie powołania Komisji do oceny formalno – prawnej oraz wykonalności technicznej projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Osiedla Zachód i Osiedla POM na rok 2021

Zarządzenie nr 105/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 21 września 2020r. w sprawie powołania Komisji do oceny formalno – prawnej oraz wykonalności technicznej projektów złożonych w ramach Budżetu Obywatelskiego Osiedla Zachód i Osiedla POM na rok 2021 Na podstawie art. 30 ust.1 i art. 33 ust.

Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gościeradów na lata 2021-2027

Zarządzenie Nr 104/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 21 września 2020 r. w sprawie powołania Zespołu do opracowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Gościeradów na lata 2021-2027 Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn Dz. U. z 2020 r. poz....

ZARZĄDZENIE NR 102/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 sierpnia 2020 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2020.

ZARZĄDZENIE NR 102/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 31 sierpnia 2020 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2020. Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansa

ZARZĄDZENIE Nr 103/2020 WÓJTA GMINY GOSCIERADÓW z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności

ZARZĄDZENIE Nr 103/2020 WÓJTA GMINY GOSCIERADÓW z dnia 14 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 14 ustaw

Zarządzenie nr 100/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego dla Osiedla Zachód i Osiedla POM na rok 2021

Zarządzenie nr 100/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 30 lipca 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego dla Osiedla Zachód i Osiedla POM na rok 2021 Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. p

ZARZĄDZENIE Nr 96/2020 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 96/2020 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 21 lipca 2020 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopie