Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 111/2016 z dnia 8 marca 2016 r. w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego

ZARZĄDZENIE Nr 111/2016

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 8 marca 2016 r.

w sprawie powołania składu komisji do zaopiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do zaopiniowania ofert na realizację zadań gminy
o charakterze pożytku publicznego (dalej: Komisja) w składzie:

  1. Ewa Gawrysiak  - Przewodniczący
  2. Ilona Mazurek  - Sekretarz
  3. Magdalena Majcher - Członek
  4. Aneta Stasiak  - Członek
  5. Grzegorz Tomczyk -  Członek

§ 2. Zadaniem Komisji jest rozpatrzenie i zaopiniowanie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2016 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 8 marca 2016
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Osoba odpowiedzialna za treść dokumentu: Małgorzata Bartos
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 10 marca 2016 10:22
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 1186
10 marca 2016 10:32 (Małgorzata Bartos) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 marca 2016 10:24 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [zwg_111_2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
10 marca 2016 10:22 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)