Zarządzenia Wójta

Zarzadzenie Nr 116/2016 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 roku.

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 116/2016

Wójta  Gminy  G o ś c i e r a d ó w

z dnia 30  marca 2016 roku

 

 

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2015 roku.

 

            Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 z późn. zm.)

 

 

                                          z a r z ą d z a m   co następuje:

 

                                        

§ 1

 

Przedstawiam Radzie Gminy Gościeradów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego gminy oraz sprawozdania z realizacji planów finansowych jednostek.                                                                               

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Data wytworzenia dokumentu: 30 marca 2016 r.
Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 14 kwietnia 2016 11:41
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 1203
14 kwietnia 2016 11:45 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [zalacznik_nr_2_wydatki_z_planem.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 kwietnia 2016 11:44 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [sprawozdanie_roczne_z_wykonania_budzetu_gminy_za_2015_rokuv1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
14 kwietnia 2016 11:41 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)