Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 117 /2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR  117 /2016

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 31 marca 2016 roku.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn.zm.) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.) oraz §12 Uchwały
Nr XIV/89/16 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016

zarządzam co następuje:

 

§ 1. Zwieksza się dochody budżetu gminy               o kwotę                             4 018 416,00 zł

w tym: dochody zlecone                                            o kwotę                             4 018 416,00 zł.

Zmniejsza się dochody budżetu gminy                     o kwotę                                  95 168,00 zł.

w tym: dochody własne                                             o kwotę                                  95 168,00 zł.

(zmniejszenie subwencji oświatowej)

                

Zwiększa się wydatki budżetu gminy                       o kwotę                             4 018 416,00 zł

w tym: wydatki na zadania zlecone                           o kwotę                             4 018 416,00 zł.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy                       o kwotę                                 95 168,00 zl.

w tym: wydatki na zadania własne                             o kwotę                                 95 168,00 zł.

( zmniejszenie rezerwy oświatowej)

           

§ 2. Dokonać zmian w załączniku Nr 1, Nr 2  do uchwały Nr XIV/89/16 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016.

 

§ 3. Po dokonaniu zmian budżet gminy na rok 2016 wynosi:

 

            po stronie dochodów –          23 890 920,80 zł

            w tym: dochody bieżące –      23 868 920,80 zł

            po stronie wydatków –          23 015 920,80 zł

            w tym: wydatki bieżące –       22 543 619,58 zł    

 

§ 4.  Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2016 10:19
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 1156
20 kwietnia 2016 10:26 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [doc2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2016 10:25 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [doc1.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2016 10:24 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr__117.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)