Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 118/2016 z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Zarządzenie118/2016

Wójta Gminy Gościeradów

z dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

 

 

Na podstawie art. 226,art. 227, art. 228, art. 229, art. 231, art.232 i  art. 243  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy  Gościeradów zarządza co następuje:

 

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gościeradów zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

                                                          

 § 3

Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

Wiadomość powiązana z

Organ

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Wójt Gminy
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2016 10:37
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 1258
20 kwietnia 2016 10:40 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [uzasadnienie.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2016 10:40 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [wykaz_przedsiewziec_do_wpf.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2016 10:39 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [wieloletnia_prognoza_finansowa.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)