Zarządzenia Wójta

Zarzadzenie Nr 119/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie ustalenia celów i zadań dla Urzędu Gminy Gościeradów i jednostek organizacyjnych Gminy Gościeradów na rok 2016 i rok szkolny 2016/2017

ZARZĄDZENIE NR 119/2016

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 31 marca 2016 r.

 

w sprawie ustalenia celów i zadań dla Urzędu Gminy Gościeradów
i jednostek organizacyjnych Gminy Gościeradów na rok 2016 i rok szkolny 2016/2017

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ustala się cele i zadania dla Urzędu Gminy Gościeradów i jednostek organizacyjnych Gminy Gościeradów na rok 2016 i rok szkolny 2016/2017 w brzmieniu ustalonym załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam pracownikom Urzędu Gminy Gościeradów
i kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gościeradów.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 kwietnia 2016 10:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 840
20 kwietnia 2016 10:53 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [119_zw_2016.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2016 10:51 (Małgorzata Bartos) - Zmiana danych dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 kwietnia 2016 10:51 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)