Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE NR 152 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 26 października 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 152 /2016
WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW
z dnia 26 października 2016 roku.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.)
oraz §12 uchwały Nr XIV/89/16 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 stycznia 2016 roku w
sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
zarządzam co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIV/89/16 Rady Gminy
Gościeradów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 -
Dochody zgodnie z załącznikem nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Dokonauje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIV/89/16 Rady Gminy
Gościeradów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 -
Wydatki zgodnie z załącznikem nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Po dokonaniu zmian budżet gminy na rok 2016 wynosi:


po stronie dochodów – 25.850.606, 21 zł
w tym: dochody bieżące – 25.754.614, 75 zł
po stronie wydatków – 25.075.606, 21 zł
w tym: wydatki bieżące – 24.460.304, 99 zł


§ 4. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 23 listopada 2016 15:09
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 599
23 listopada 2016 15:35 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [152w.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2016 15:35 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [152d.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
23 listopada 2016 15:28 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [152t.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)