Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE NR 161 /2016 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 1grudnia 2016 roku. w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016.

ZARZĄDZENIE NR 161 /2016
WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW
z dnia 1grudnia 2016 roku.
w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz.885 z
późn. zm.) oraz §12 uchwały Nr XIV/89/16 Rady Gminy Gościeradów z dnia 28 stycznia
2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2016
zarządzam co następuje:


§ 1. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XIV/89/16 Rady Gminy
Gościeradów z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2016 -
Wydatki zgodnie z załącznikem nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Po dokonaniu zmian budżet gminy na rok 2016 wynosi:
po stronie wydatków – 25 331 429,60 zł
w tym: wydatki bieżące – 24 764 128,38 zł


§ 3. Wykonanie zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.


§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 16 grudnia 2016 14:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 713
16 grudnia 2016 14:38 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_161__zalacznik_nr_2.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2016 14:37 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [zarzadzenie_nr_161.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
16 grudnia 2016 14:35 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)