Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE NR 220/2017 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego

ZARZĄDZENIE NR 220/2017

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 30 listopada 2017 roku.


  w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego

 

Na podstawie § 30 ust. 1, 4 i 5 oraz § 21 w związku z § 31 ust. 1 Statutu Sołectwa Łany przyjętego Uchwałą Nr XXXVI/196/14 Rady Gminy Gościeradów z dnia 12 listopada 2014 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Zwołuje się Zebranie Wiejskie dla Sołectwa Łany w celu stwierdzenia wygaśnięcia mandatu i przeprowadzenia wyborów sołtysa Sołectwa Łany.

Zebranie zwołuje się na dzień 12 grudnia 2017r. o godzinie 18.00 (I termin) i o godz. 18.15 (II termin) w Publicznej Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej we Mniszku.

2. Zebraniu Wiejskiemu, o którym mowa w ust. 1 przewodniczyć będzie Wójt Gminy Gościeradów (do czasu wyboru przewodniczącego zebrania).

§ 2. Ogłoszenie Wójta o zwołaniu Zebrania Wiejskiego podaje się do publicznej wiadomości mieszkańców Sołectwa Łany.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

W Ó J T

                                                                                             

mgr Mariusz  Szczepanik

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 12 grudnia 2017 16:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 504
12 grudnia 2017 16:17 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [220_skmbc224e_p17121216270.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2017 16:17 (Małgorzata Bartos) - Usunięcie załącznika [219_skmbc224e_p17121214240.pdf] z dokumentu. (Dokument opublikowany)
12 grudnia 2017 16:17 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [219_skmbc224e_p17121214240.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)