Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE NR 7/2018 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: referent - stanowisko ds. budownictwa i inwestycji

ZARZĄDZENIE NR 7/2018

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 20 grudnia 2018 roku

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: referent - stanowisko ds. budownictwa i inwestycji

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada  2008 roku o pracownikach samorządowych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1260 z późń. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Ogłasza się konkurs na stanowisko urzędnicze:  referent - stanowisko ds. budownictwa i inwestycji

2. Treść ogłoszenia o niniejszym konkursie określa załącznik do Zarządzenia.

§ 2. Komisja Rekrutacyjna do wyłonienia kandydata na stanowisko określone w § 1 ust. 1 zostanie powołana oddzielnym zarządzeniem.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt

mgr Mariusz Szczepanik

                                                                                             

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 20 grudnia 2018 15:02
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 391
20 grudnia 2018 15:04 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [7_zal_ogloszenie_skmbc224e_p18122014281.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2018 15:02 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [7_zarzadzenie_skmbc224e_p18122014280.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
20 grudnia 2018 15:02 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)