Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE Nr 9/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent – stanowisko ds. budownictwa i inwestycji

ZARZĄDZENIE Nr 9/2019

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 2 stycznia 2019 r.

 

w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: referent – stanowisko ds. budownictwa i inwestycji

 

           Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych ( j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1260 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

 

§ 1. W celu wyłonienia kandydata na stanowisko urzędnicze powołuję komisję rekrutacyjną,
w składzie:

  1. Jarosław Czerw                      – przewodniczący komisji
  2. Janusz Wójcicki                     – członek komisji
  3. Małgorzata Bartos                 – członek komisji
  4. Michał Kondracki                  - członek komisji

 

§ 2. Wymagania wobec kandydatów oraz warunki naboru zostały określone w ogłoszeniu o  naborze  na  wolne  stanowisko urzędnicze, stanowiącym załącznik do zarządzenia wójta Nr 7/2018 z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko urzędnicze: referent - stanowisko ds. budownictwa i inwestycji.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T

mgr Mariusz  Szczepanik

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 05 lutego 2019 17:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 423
05 lutego 2019 17:25 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [9_skmbc224e_p19020516480.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
05 lutego 2019 17:24 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)