Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE NR 39/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 24 lipca 2019 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 39/2019

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

z dnia 24  lipca 2019 roku

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

 

            Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku– Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz.967 ze zm.) zarządzam co następuje:

 

 

§ 1. Powołuję komisje egzaminacyjne celem przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

 

§ 2. W skład komisji egzaminacyjnych wchodzą: przedstawiciel organu prowadzącego jako jej przewodniczący, przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektor szkoły, dwóch ekspertów z listy ekspertów wchodzących w skład komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień awansu zawodowego.

 

§ 3. Składy osobowe komisji egzaminacyjnych oraz terminy ich posiedzeń zostały określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1)      Zał. Nr 1 – Komisja Egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Eweliny Dominik, nauczycielki języka angielskiego Publicznej Szkoły Podstawowej w Zespole Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Gościeradowie;

2)      Zał. Nr 2 – Komisja Egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego Pani Mirosławy Piróg, nauczycielki matematyki i informatyki Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Mniszku. 

 

 

§ 4. Posiedzenia komisji odbędą się w dniu 30 lipca 2019 rokuw budynku Urzędu Gminy
Gościeradów.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Wójt

mgr Mariusz Szczepanik

               

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2019 12:59
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 325
27 września 2019 12:59 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [39_skmbc224e_p19092709310.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2019 12:59 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)