Zarządzenia Wójta

ZARZĄDZENIE Nr 40/2019 WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Gościeradów w roku szkolnym 2019/2020

 

ZARZĄDZENIE Nr  40/2019

 

WÓJTA GMINY GOŚCIERADÓW

 

 z dnia 24 lipca 2019 r.

 

                          

    w sprawie powołania komisji do rozpatrzenia ofert na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Gościeradów w roku szkolnym 2019/2020

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jednolity: Dz.U. z 2019r. poz. 506) oraz art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze zm.) zarządzam,  co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję do rozpatrzenia ofert na dowóz uczniów do szkół na terenie Gminy Gościeradów w roku szkolnym 2019/2020 oraz wskazania oferty najkorzystniejszej.

§ 2. W skład komisji wchodzą:

       1) Jarosław Czerw – sekretarz gminy -  przewodniczący;

2) Ewa Maziarczyk – inspektor ds. zamówień publicznych i ochrony danych osobowych -  członek;

       3) Magdalena Majcher – inspektor ds. edukacji i spraw społecznych - członek.

        § 3. Przewodniczący komisji sporządzi protokół z przeprowadzonego postępowania.

 § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Mariusz Szczepanik

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 27 września 2019 13:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 307
27 września 2019 13:07 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [40_skmbc224e_p19092712220.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
27 września 2019 13:03 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)