Zarządzenia Wójta

Zarządzenie Nr 51/2019 Wójta Gminy Gościeradów z dnia 18.09.2019 r. w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości

Zarządzenie Nr 51/2019
Wójta Gminy Gościeradów
z dnia 18.09.2019 r.

w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości

Na podstawie art. 25 ust. 1 w związku z art. 13 ust. 2 i ust. 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) – Wójt Gminy Gościeradów zarządza, co następuje:

§ 1. 1. W imieniu Gminy Gościeradów postanawiam o przyjęciu darowizny nieruchomości od Powiatu Kraśnickiego wpisanej do rejestru zabytków województwa lubelskiego pod nr A/412, oznaczonej jako działka nr 69/2 o powierzchni 1,0426 ha położona w obrębie ewidencyjnym Gościeradów Folwark, gmina Gościeradów. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta KW Nr LU1K/00049953/0.

2. Nieruchomość wymieniona w ust. 1 będzie przeznaczona na realizacje celu publicznego tj. budowę hali sportowo-widowiskowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

§ 2. 1. Zarządzenie stanowi podstawę do zawarcia aktu notarialnego.

2. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych poniesie Gmina Gościeradów ze środków zarezerwowanych w budżecie Gminy Gościeradów na rok 2019 w ramach wydatków – Gospodarka mieszkaniowa - dział 700 rozdział 70005 § 4300.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Mariusz Szczepanik

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 października 2019 14:40
Dokument wprowadzony do BIP przez: Małgorzata Bartos
Ilość wyświetleń: 318
15 października 2019 14:40 (Małgorzata Bartos) - Dodanie załącznika [51_skmbc224e_p19101513470.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
15 października 2019 14:40 (Małgorzata Bartos) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)