Przetargi do roku 31.12.2018 r.

Wyszukiwarka

Wybierz rok

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Znak: GN.6830.1.2019 Gościeradów, dnia 10.01.2019 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOW

Ogłoszenie o przetargu ustnym na zbycie działki nr 1204/2, o pow. 0,14 ha położonej w Szczecynie.

Gościeradów, dn. 20.11.2018 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121 z późn. zm.) oraz na podstawie §3 ust. 1 oraz §13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu...

Zapytanie ofertowe na „Dostawę sprzętu komputerowego oraz szafy mobilnej”

Gościeradów, dnia 19.11.2018 r. Znak sprawy: ZPO. 271.II.9.2018 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznyc

Przetarg nieograniczony na „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Gościeradów oraz z PSZOK”

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów tel. 15 838 11 05

Przetarg nieograniczony na „Przebudowa targowiska gminnego w Gościeradowie Ukazowym” w systemie zaprojektuj i wybuduj.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów tel. 15 838 11 05

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI

Gościeradów, dn. 01.10.2018 r. Znak: GN.6830.5.2018 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERTY CENOWEJ NA WYKONANIE ROZGRANICZENIA NIERUCHOMOŚCI Wójt Gminy Gościeradów zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie rozgraniczenia nieruchomości położonych na tereni

Przetarg nieograniczony na "Budowę ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Gościeradowie"

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów tel. 15 838 11 05

Przetarg nieograniczony na "Budowę ogrodzenia przy Zespole Placówek Oświatowych w Gościeradowie"

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów tel. 15 838 11 05

Przetarg nieograniczony na „Budowę trzech Otwartych Stref Aktywności w gminie Gościeradów"

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Gmina Gościeradów Adres: Urząd Gminy Gościeradów, Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów tel. 15 838 11 05