Karta informacyjna dotycząca bezpośredniego zbierania danych na podstawie zgody

KARTA INFORMACYJNA

dotyczy bezpośredniego zbierania danych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Gościeradów – Gmina Gościeradów z siedzibą w Gościeradowie Ukazowym 61, 23-275 Gościeradów, tel.(15) 838-11-05, adres e-mail: poczta@goscieradow.pl.

 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Jarosław Czerw, adres e-mail: iod@goscieradow.pl, adres do korespondencji: Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów.

3. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Gościeradów.

W każdej chwili przysługuje Panu/i prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Odbiorcami Pana/i danych osobowych będą odbiorcy - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Gościeradów.

5. Pana/i dane osobowe przechowywane będą przez okres - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Gościeradów.

6. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo do cofnięcia zgody.

7. Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

8. Podanie Pana/i danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych jest uniemożliwienie realizacji celu dla którego udzielana jest zgoda - zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Urzędzie Gminy Gościeradów.

9. Pana/i dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).

10. Pana/i dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

11. Rejestr Czynności Przetwarzania Danych obowiązujący w Urzędzie Gminy Gościeradów dostępny jest do wglądu w Sekretariacie Urzędu Gminy Gościeradów p. 19, I piętro.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 15 czerwca 2018 15:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 802
15 czerwca 2018 15:55 (Stanisław Kurz) - Zmiana treści zakładki.
15 czerwca 2018 15:49 (Stanisław Kurz) - Zmiana treści zakładki.
15 czerwca 2018 15:47 (Stanisław Kurz) - Dodanie nowej zakładki.