Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, dziedzictwa narodowego, oświaty i wychowania w 2020 roku

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr...

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie kultury fizycznej w 2020 roku

Działając na podstawie art. 15 ust. 2j w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury...

DECYZJA w sprawie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Gościeradów. 09.03.2020 r. OŚGO.6233.1.2020 DECYZJA w sprawie wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i art. 162 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 cze

Komunikat o zawieszeniun zajęć w szkołach oraz w Dziennym Domu Senior+ w Salominie.

Gościeradów, 11 marca 2020 r. KOMUNIKAT W związku z potwierdzeniem wystąpienia zachorowań na koronawirusa na terenie Województwa Lubelskiego: - na okres od dnia 12 marca 2020 r. (czwartek) do dnia 20 marca 2020 r. (piąte

OBWIESZCZENIE

Znak: OŚGO. 6220.10.7.2019 Gościeradów, dnia: 04.03.2020 r. OBWIESZCZENI

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2020-03-02 Znak: RPP. 6733.1.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2020-03-02 Znak: RPP. 6733.1.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościerad&oacut

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2020-02-17 Znak: RPP.6733.11.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zg

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2020-02-17 Znak: RPP.6733.9.2019 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego