Aktualności

Wyszukiwarka

Wybierz rok

OBWIESZCZENIE Burmistrza Annopola

Annopol dn.22.09.2020 r. Oś. 6220.14.11.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrz Annopola, działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020, poz. 256 t.j. z późn. zm.), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środow...

Budżet Obywatelski dla Osiedla Zachód i Osiedla POM na rok 2021 - informacja

INFORMACJA Lista projektów zgłoszonych do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Osiedla Zachód i Osiedla POM na rok 2021, które zostały pozytywnie ocenione L.p. Nazwa projektu

INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego

Stalowa Wola, dnia 25 sierpnia 2020 r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Stalowej Woli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie RZ.ZUZ.4.4210.191.2020.EL INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego Na podstawie art. 400 ust. 7 ustaw

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2020-08-25 Znak: RPP.6733.3.2020 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Gościeradów o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 200

OBWIESZCZENIE

Annopol dn. 10.08.2020 r. Oś. 6220.14.2.2020 OBWIESZCZENIE Burmistrz Annopola, działając na podstawie art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 283), oraz art. 73, art.. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji i jego...

OBWIESZCZENIE

Znak: OŚGO. 6220.12.4.2020 Gościeradów, dnia: 12.08.2020 r.

OBWIESZCZENIE

Znak: OŚGO. 6220.11.5.2020 Gościeradów, dnia: 12.08.2020 r.

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2020-08-07 Znak: RPP. 6733.3.2020 O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego &nbs

O B W I E S Z C Z E N I E Wójta Gminy Gościeradów w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Gościeradów, 2020-08-07 Znak: RPP. 6733.3.2020 O B W I E S Z C Z E N I E W

Obwieszczenie o wydanaiu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Gościeradów, dnia: 04.08.2020 r. Znak: OŚGO. 6220.10.6.2020 OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 72 ust. 6 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko