Numeracja porządkowa nieruchomości

Kod RWA

6624

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Wniosek o  ustalenie numeru porządkowego.

Miejsce złożenia dokumentów

Sekretariat  urzędu gminy.

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

30 dni od daty złożenia wniosku.

Podstawa prawna

  • ustawa z dn. 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j.  Dz.U. z 2015,poz.1287);
  • rozporządzenie Ministra Administracji  i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów  (Dz.U..2012.125);

Tryb odwoławczy

Odwołanie nie przysługuje.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 11:55
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 970
11 maja 2016 11:55 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 11:55 (Stanisław Kurz) - Utworzenie sprawy.