Zwrot podatku akcyzowego

Kod RWA

3153

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

  1. Wniosek o  zwrot podatku akcyzowego.
  2. Faktury lub kopie zakupu oleju napędowego.

Miejsce złożenia dokumentów

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami pok.nr 2.

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

30 dni od daty złożenia - wydanie decyzji.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dn.10.marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U.nr 52,poz.379 z póżń.zm.).

Tryb odwoławczy

Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lublinie w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Inne informacje

Termin składania  wniosku: od 1 lutego do ostatniego lutego, od 1 sierpnia do ostatniego sierpnia każdego roku.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 12:14
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 931
11 maja 2016 12:14 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 12:14 (Stanisław Kurz) - Utworzenie sprawy.