Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Kod RWA

6232

Jednostka prowadząca

Wymagane dokumenty

Deklaracja ( w załączeniu ).

W przypadku różnicy liczby osób zameldowanych i zamieszkujących w gospodarstwie domowym lub złożenia korekty deklaracji – oświadczenie lub stosowne zaświadczenie.

Miejsce złożenia dokumentów

Pokój nr 1 lub sekretariat urzędu gminy pok. nr 19.

Opłaty

Brak opłat.

Termin i sposób załatwienia

Zgodnie z art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst     jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ).

2. Uchwała Nr III/24/15 Rady Gminy Gościeradów z dnia 29 stycznia 2015 r.

Tryb odwoławczy

Brak.

Inne informacje

Złożenie korekty deklaracji zawierające zmiany danych zawartych w deklaracji powinno nastąpić w terminie 14 dni od wystąpienia zmiany. W przypadku opóźnienia w złożeniu korekty gmina nie ma prawa ani obowiązku zwracania nadpłaty, jeśli takowa miała miejsce.

Formularze i załączniki

Rejestr zmian

Dokument wytworzony przez: Stanowiska ds. ochrony środowiska i gospodarki odpadami
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 maja 2016 12:20
Dokument wprowadzony do BIP przez: Stanisław Kurz
Ilość wyświetleń: 749
11 maja 2016 12:22 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 12:21 (Stanisław Kurz) - Dodanie załącznika.
11 maja 2016 12:20 (Stanisław Kurz) - Utworzenie sprawy.