Stanowisko ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Do zadań Stanowiska do spraw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej należy:

1) Prowadzenie wszelkich spraw związanych z najmem lokali mieszkalnych
i socjalnych,

2) Analiza potrzeb mieszkaniowych w Gminie oraz stanu zasobów mieszkaniowych,

3) Uczestnictwo w przeglądach stanu technicznego lokali oraz ustalanie zakresu prac remontowych,

4)Opracowywanie planów remontów budynków i lokali stanowiących własność Gminy,

5) Prowadzenie spraw związanych z najmem i sprzedażą lokali mieszkalnych
i użytkowych,

6) Realizacja wyroków sądowych (eksmisje),

7) Koordynowanie spraw związanych z działalnością wspólnot mieszkaniowych,

8) Prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

9) Naliczanie opłat za wynajmowanie lokali mieszkalnych i lokali użytkowych,

10) Windykacja należności czynszowych (ugody, umowy na raty) za wynajmowanie lokali mieszkalnych i użytkowych,

11) Prowadzenie kartotek najemców lokali użytkowych i mieszkalnych,

12) Prowadzenie kartotek odbiorców wody z wodociągów wiejskich,

13) Informowanie najemców mieszkań i lokali użytkowych o zmianach w opłatach czynszowych, przygotowywanie umów w tym zakresie,

14) Czuwanie nad prawidłowością i terminowością zbierania należności za zużytą wodę,

15) Kontrola konserwatorów wodociągów wiejskich w zakresie prawidłowości odczytów stanów wodomierzy i prawidłowości naliczania opłat za zużytą wodę,

16) Naliczanie i rozliczanie opłat za zużytą wodę i zrzut ścieków,

17) Rozliczanie należności za wykonane usługi komunalne,

18) Prowadzenie księgi druków ścisłego zarachowania,

19) Wydawanie zezwoleń na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych i kontrola przestrzegania ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,

20) Prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej,

21) Prowadzenie spraw dotyczących zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,

22) Wystawianie faktur za najem, dzierżawę, usługi, wodę i zrzut ścieków,

23) Rozliczanie opłaty targowej,

24) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

25) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,

26) Wykonywanie innych zadań z zakresu działania Gminy określonych przez Wójta.

Stanowiska

Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej

Informacje

Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - Anna Gawron

Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej
Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej - kadencja 6 (2010-2014) (od 22-11-2010)
Inspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej. - kadencja 4 [2002-2006] (od 12-11-2002)

e-mail

anna.gawron@goscieradow.pl

telefon

15 838 11 05 wew. 415

Adres

Gościeradów Ukazowy 61 23-275 Gościeradów

Fax

15 838 11 40

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2016 08:23
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1337
02 lutego 2016 08:26 (Administrator) - Dodanie stanowiska: Inspektor ds. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej .
02 lutego 2016 08:24 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.
02 lutego 2016 08:24 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.