Stanowisko ds. budownictwa i inwestycji

Do zadań Stanowiska do spraw budownictwa i inwestycji należy:

1) Opracowywanie projektów planu budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg gminnych,

2) Przygotowywanie i uzgadnianie dokumentacji technicznych dotyczących inwestycji drogowych,

3) Koordynacja robót w pasie drogowym dróg gminnych,

4) Prowadzenie spraw w zakresie bieżącego i zimowego utrzymania dróg gminnych,

5) Zajmowanie stanowiska w imieniu Gminy przy wykonywaniu czynności uzgadniających na naradach koordynacyjnych oraz uzgadnianie planów realizacyjnych zgodnie z właściwością branżową,

6) Wydawanie warunków technicznych przyłączenia do sieci wodno – kanalizacyjnych będących w zarządzie Gminy,

7) Koordynacja i nadzór procesów inwestycyjnych, remontowych oraz infrastruktury technicznej i społecznej Gminy,

8) Prowadzenie spraw dotyczących budowy inwestycji wspólnych,

9) Prowadzenie inwestycji w zakresie uzbrojenia terenów, budownictwa mieszkaniowego i komunalnego oraz budownictwa drogowego,

10) Prowadzenie remontów i modernizacji urządzeń i obiektów mienia komunalnego,

11) Udział w procedurze wyboru wykonawców na realizację małych inwestycji
i usług (poza ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych),

12) Udział w przygotowywaniu projektów (wniosków) do funduszy unijnych o środki na realizację inwestycji Gminy,

13) Udział w przygotowywaniu wniosków do instytucji krajowych o dotacje na realizację inwestycji Gminy,

14) Nadzór nad Grupą Usług Komunalnych,

15) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

16) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,

17) Wykonywanie innych zadań z zakresu działania Gminy określonych przez Wójta.

Stanowiska

Inspektor ds. budownictwa i inwestycji

Informacje

Inspektor ds. budownictwa i inwestycji - Janusz Kapica

Inspektor ds. budownictwa i inwestycji - kadencja 7 (2014-2018) (od 16-11-2014)
Inspektor ds. budownictwa i drogownictwa - kadencja 6 (2010-2014) (od 22-11-2010)
Inspektor ds. Drogownictwa i Budownictwa. - kadencja 4 [2002-2006] (od 12-11-2002)

Adres

Gościeradów Ukazowy 61 23-275 Gościeradów

Telefon

15 838 11 05 wew.406

e-mail

janusz.kapica@goscieradow.pl

fax

15 838 11 40

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2016 08:27
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1333
02 lutego 2016 08:29 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.
02 lutego 2016 08:29 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.
02 lutego 2016 08:28 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.