Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i spraw kadrowych

Do zadań Stanowiska do spraw obsługi Rady Gminy i spraw kadrowych należy:

1) Prowadzenie rejestru i zbioru zarządzeń Wójta, uchwał Rady Gminy, zbioru przepisów ogólnie obowiązujących oraz wykazów aktów prawa miejscowego,

2) Organizacja i obsługa posiedzeń Rady Gminy i jej komisji,

3) Opracowywanie materiałów z obrad Rady Gminy i jej komisji, uchwał, rozstrzygnięć, wniosków, opinii,

4) Przekazywanie Wójtowi uchwał Rady Gminy, wniosków i opinii komisji Rady Gminy, interpelacji, wniosków i zapytań radnych oraz protokołów z posiedzeń Rady Gminy i komisji,

5) Prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

6) Przygotowywanie w uzgodnieniu z Wójtem, Zastępcą Wójta, Sekretarzem Gminy, Skarbnikiem Gminy, Kierownikami zakresów czynności podległych im bezpośrednio pracowników Urzędu,

7) Załatwianie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Urzędu oraz członków rodzin po pracownikach,

8) Prowadzenie spraw dotyczących grup interwencyjnych oraz robót publicznych,

9) Prowadzenie polityki kadrowej zgodnie ze schematem organizacyjnym Urzędu, w tym między innymi: aktualizacja angaży, terminowe naliczanie wysługi lat zatrudnionym pracownikom,

10) Współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie właściwej gospodarki osobowym funduszem płac,

11) Sprawdzanie pod względem merytorycznym naliczania wynagrodzeń zatrudnionych pracowników,

12) Prowadzenie spraw dotyczących jednostek pomocniczych Gminy,

13) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

14) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,

15) Wykonywanie innych zadań z zakresu działania Gminy określonych przez Wójta.

Stanowiska

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i spraw kadrowych

Informacje

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i spraw kadrowych - Małgorzata Bartos

Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i spraw kadrowych (od 11-03-2015)
Stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i spraw kadrowych (od 11-03-2015)
Inspektor ds. Zamówień Publicznych - kadencja 6 (2010-2014) (od 22-11-2010)
Inspektor ds. Zamówień Publicznych. - kadencja 4 [2002-2006] (od 12-11-2002)

Telefon

15 838 11 05 w. 417
15 838 11 32 w. 417

fax

15 838 11 40

e-mail

malgorzata.bartos@goscieradow.pl

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2016 08:35
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1862
16 maja 2016 10:15 (Stanisław Kurz) - Aktualizacja danych jednostki.
02 lutego 2016 08:36 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.
02 lutego 2016 08:36 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.