Stanowisko ds. obsługi sekretariatu

Do zadań Stanowiska do spraw obsługi sekretariatu należy:

1) Prowadzenie sekretariatu,

2) Wprowadzanie danych do sytemu elektronicznego obiegu dokumentów i prowadzenie elektronicznego dziennika korespondencji,

3) Prowadzenie spraw kancelaryjnych Urzędu, przyjmowanie i wysyłanie korespondencji,

4) Zbieranie zapotrzebowania na materiały biurowe, wydawanie ich pracownikom i prowadzenie ewidencji ich wydawania,

5) Wykonywanie usług kserograficznych na potrzeby Urzędu,

6) Zamawianie i prowadzenie ewidencji pieczęci biurowych,

7) Prowadzenie spraw związanych z realizacją ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej,

8) Organizacja załatwiania skarg, wniosków i interwencji zgłaszanych przez obywateli,

9) Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników Urzędu,

10) Wystawianie delegacji pracownikom Urzędu i prowadzenie rejestru delegacji,

11) Prowadzenie rejestru szkoleń pracowników,

12) Obsługa tablic informacyjnych Urzędu, w tym prowadzenie rejestru ogłoszeń wywieszanych na tablicach ogłoszeń Urzędu,

13) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

14) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,

15) Wykonywanie innych zadań z zakresu działania Gminy określonych przez Wójta.

Stanowiska

Obsługa sekretariatu

Obsługa sekretariatu

Telefon

15 838 11 05
15 838 11 32

e-mail

poczta@goscieradow.pl

fax

15 838 11 40

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2016 09:00
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1301
16 maja 2016 10:25 (Stanisław Kurz) - Aktualizacja danych jednostki.
02 lutego 2016 09:02 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.
02 lutego 2016 09:02 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.