Informatyk

Do zadań Informatyka należy:

1) Administrowanie siecią komputerową Urzędu oraz serwerami, w szczególności serwerem WWW, serwerem pocztowym i serwerem baz danych,

2) Wdrażanie, eksploatacja i administracja systemami informatycznymi w Urzędzie, poprzez:

a) zapewnienie ciągłości pracy,

b) zapewnienie ciągłości licencji oprogramowania,

c) zapewnienie nadzoru autorskiego nad programami,

d) zapewnienie wykonania kopii bezpieczeństwa danych,

e) odnawianie oprogramowania antywirusowego;

3) Organizacja systemu teleinformatycznego i realizacji zadań z zakresu świadczenia elektronicznych usług publicznych,

4) Prowadzenie rejestru oprogramowania i sprzętu,

5) Bieżące utrzymywanie i konserwacja sprzętu komputerowego Urzędu,

6) Zgłaszanie potrzeb w zakresie zakupu nowych programów i sprzętu komputerowego,

7) Usuwanie drobnych awarii i zlecanie napraw wyspecjalizowanym firmom,

8) Szkolenie pracowników w zakresie obsługi programów komputerowych,

9) Udział w przygotowaniu projektów (wniosków) do funduszy unijnych z zakresu informatyzacji i nadzór nad ich realizacją,

10) Administrowanie serwisem BIP,

11) Administrowanie stronami internetowymi Urzędu,

12) Obsługa Rady Gminy w zakresie wykorzystania technik multimedialnych,

13) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

14) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,

15) Wykonywanie innych zadań z zakresu działania Gminy określonych przez Wójta.

Stanowiska

Informatyk

Informacje

Informatyk - Stanisław Kurz

informatyk - kadencja 7 (2014-2018) (od 16-11-2014)

e-mail

stanislaw.kurz@goscieradow.pl

Telefon

15 838 11 05 wew. 424

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2016 09:03
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1236
16 maja 2016 10:28 (Stanisław Kurz) - Aktualizacja danych jednostki.
16 maja 2016 10:28 (Stanisław Kurz) - Aktualizacja danych jednostki.
02 lutego 2016 09:04 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.