Pełnomocnik wójta do spraw uzależnień i ochrony zdrowia

Do zadań Pełnomocnika wójta do spraw uzależnień i ochrony zdrowia należy:

1) Opracowywanie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,

2) Realizowanie i koordynowanie zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii,

3) Współpraca z instytucjami działającymi w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,

4) Prowadzenie Punktu Konsultacyjno – Informacyjnego do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

5) Przygotowywanie posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

6) Prowadzenie spraw dotyczących wniosków wpływających do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

7) Udział w pracach podzespołu do prowadzenia rozmów interwencyjno – motywujących z osobami uzależnionymi od alkoholu i osobami współuzależnionymi,

8) Udział w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

9) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjno - edukacyjnej dla dzieci
i młodzieży,

10) Nadzór merytoryczny nad wydatkami środków pochodzących z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

11) Opracowywanie i realizacja programów zdrowotnych, w tym profilaktycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami władz państwowych oraz potrzebami mieszkańców Gminy,

12) Realizacja zadań z zakresu sportu i kultury fizycznej,

13) Udział w przygotowywaniu projektów (wniosków) do funduszy unijnych o środki na realizację zadań mieszczących się w zakresie wykonywanych obowiązków,

14) Udział w przygotowywaniu wniosków do instytucji krajowych o dotacje na realizację zadań mieszczących się w zakresie wykonywanych obowiązków,

15) Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,

16) Przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy i Zarządzeń Wójta w zakresie dotyczącym realizowanych zadań,

17) Wykonywanie innych zadań z zakresu działania Gminy określonych przez Wójta.

Stanowiska

Pełnomocnik wójta do spraw uzależnień i ochrony zdrowia

Informacje

Pełnomocnik wójta do spraw uzależnień i ochrony zdrowia - Ewa Gawrysiak

Pełnomocnik wójta do spraw uzależnień i ochrony zdrowia
Pełnomocnik wójta do spraw uzależnień i ochrony zdrowia
Pełnomocnik wójta do spraw uzależnień i ochrony zdrowia - kadencja 6 (2010-2014) (od 22-11-2010)

Adres

Gościeradów Ukazowy 61, 23-275 Gościeradów

Telefon

15 838 21 40

Dokumenty

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 02 lutego 2016 09:13
Dokument wprowadzony do BIP przez: Administrator
Ilość wyświetleń: 1092
02 lutego 2016 09:14 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.
02 lutego 2016 09:14 (Administrator) - Aktualizacja danych jednostki.
02 lutego 2016 09:13 (Administrator) - Dodanie stanowiska: Pełnomocnik wójta do spraw uzależnień i ochrony zdrowia.