Wybory Samorządowe 2018

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Lublinie w sprawie powołania GKW w Gościeradowie

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Lublinie II
z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Na podstawie art. 178 §
1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz.
754, 1000 i 1349), w celu przeprowadzenia wyborów
organów jednostek samorządu terytorialnego
zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.,
Komisarz Wyborczy w Lublinie II
postana
wia co
następuje:
§ 1.
Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Janowie Lubelskim, w Kraśniku, w składach
określonych w załącznikach od nr 1 do nr 2.
§ 2.
Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie
powiató
w, o których mowa w § 1, w składach określonych w załącznikach od nr 3 do nr 19.
§ 3.
1.
Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej
Komisarza Wyborczego w Lublinie II.
2.
Skład właściwej Komisji zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną tej Komisji oraz wywiesza się w jej siedzibie.
§ 4.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 września 2018 10:30
Dokument wprowadzony do BIP przez: Ewa Maziarczyk
Ilość wyświetleń: 562
11 września 2018 10:31 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie załącznika [powolanie_gkw.pdf] do dokumentu. (Dokument opublikowany)
11 września 2018 10:30 (Ewa Maziarczyk) - Dodanie dokumentu. (Dokument opublikowany)